Tre på Agder

Oversikt

Studentene er blitt kjent med en fremtidsrettet og viktig bransje for landsdelen, og bedriftene har møtt studenter med kunnskap som kan bidra til ytterlige vekst og konkurransekraft. Det har vært supert å samarbeide med studentene i Yi2.

Maya Twedt Berli

Prosjektleder, Tre på Agder
Oppdraget fra Tre på Agder bestod av en rapport med kartlegging av emballasjebruk, med
tanke på reduksjon og alternativer til bruk av plastemballasje for treindustrien i Agder. I
tillegg bidro Yi2 med kreativ drøfting rundt evt. alternative måter for utnyttelse av
emballasje. Det ble gjennomført en sammenligning fra de ulike bedriftenes løsninger, samt
se på livsløpet til emballasjen.
Date Juni 2020
Client Tre på Agder
Share

Krav

Vår løsning

Intervju og besøk hos sentralbedrifter av Tre på Agder
Etter litt forarbeid og logistikk ble 29 bedrifter rundt omkring Agder, strategisk intervjuet og/eller besøkt.
Samle og sammenligne data fra intervjurundene
Informasjonen fra intervjurundene ble samlet og bearbeidet. Samtidig som grossister til treindustrien og renovasjonsselskaper i Agder ble kontaktet og intervjuet.
Idemyldring rundt alternative metoder for bruk av emballasje
Som resultat fra kartleggingen og datainnhentingen ble det lagt frem konkrete tiltak, og visst frem gode løsninger. Mer om dette kan leses på hjemmesiden til Tre på Agder: https://www.trepaagder.no/aktuelt/emballasje-avfall-og-sidestrommer- potensiale-for-mer-baerekraftig-bruk/