AMV

Oversikt

Yi2 er en kompetanse leverandør bestående av talentfulle stunder som er i startgropen av sin
karriere. Vi kan på det varmeste anbefale Yi2.

Helge-Ruben Halse

Leder Fou. AMV
På vegne av AMV har Yi2 bistått med utvikling av visualisering på en betongsprøyterigg.
Utviklingen har tatt for seg avspilling av video fra PTZ kamera som skal brukes for
fjernstyring av betongsprøyteroboter. Det ble gjennomført med et pipeline-basert
multimedia rammeverk som er skrevet i C med dets typesystem basert på GObjekt.
Date Oktober 2020
Client AMV
Share

Krav

Vår løsning

Utgangspunktet bruk av multimedia-streamer som videooverføring
Ble brukt et streamer verktøy avklart med AMV som oppfylte alle krav.
Sikter på en videooverføring med en streaming under 200 ms
Hastigheten til videooverføringen oppfylte kravene med god margin
Overføre informasjonsinnhentingen fra valgt streamer verktøy til et spesifikt programmeringsspråk valgt av AMV
Dette ble gjennomført, og blir implentert til videre bruk hos AMV
Kunnskapsdeling og innsyn mellom studentbedriften Yi2 og AMV
Oppdraget resulterte til kompetanseøkning for konsulenter satt på prosjekt, samtidig som AMV fikk et godt innsyn hos studentkonsulenter fra UiA