Digital

Kompetanse

Digital

Se hvordan vi kan hjelpe deg med IT-løsninger.

Vi tilbyr softwareutvikling, softwareprosesser, design og arkitektur, modellering og databaser rettet mot norsk industri. På denne måten kan virksomheten din ta neste steg mot helautomatisering og forenkle omfattende arbeidsoppgaver.

Våre digitale tjenester

Det er ikke bare praktisk anvendelse av teknologien, men det å forstå systemene bak og være i stand til å skape nye innovative løsninger. Young Industrial Innovators har kvalifiserte studentkonsulenter som kan løse dine utfordringer. Vi har også mulighet til å innhente kompetanse on-demand fra de ulike fagområdene ved UiA.

I dag har vi konsulenter som kan softwareutvikling, softwareprosesser, design og arkitektur, modellering og databaser.


  • Programmering
  • AI og maskinlæring
  • Dataanalyse
  • Web- og mobilutvikling (nettsider, nettbutikk)
  • Backend- og frontendutvikling
Yi2_portretter_2023--2
Suleyman Selcuk

Partner & Kundeansvarlig

Digital video