Student ved UiA? Vi søker nå nye konsulenter!

Globetech

Oversikt

For Globetech AS er dette et Kinderegg:
Vi lærer og tilegner oss relevant kompetanse, automatiserer og kvalitetsikrer interne prosesser og vi deler reelle case med studentene ved Universitetet i Agder (UiA)

Audun Skare

Quality Manager, Globetech AS
Sammen med AI:hub leverte Yi2 et prosjekt for Globetech. Gjennom en workshop med AI-ekspertene Morten Goodwin og Frank Richter ble det avdekket lavt-hengende kunstig intellegente frukter som Globetech sitter på.
Globetech er en totalleverandør av IT-infrastruktur ombord båter og skip. De besitter derfor potensiale til å hente store mengder data fra sensorer som overvåker servere, nettverk og annet IT-utstyr. «Hvilke potensialer har Globetech, og hvordan kan AI benyttes?» er spørsmålene vi jobbet med å finne svar på.
Date Januar 2022
Client Globetech AS
Share

Utfordring

Vår løsning

Automatisere en manuell loggføring av statuser over IT-utstyr
Ved bruk av lowcode og Azure Logic Apps, ble en bot utviklet og resulterte i en effektivisering av loggføringen med inntil 70%
Identifisere potensialene for utnyttelse av kunstig intelligens i Globetechs forretningsvirksomhet
Gjennom tett samarbeid og workshops med AI:hub sine eksperter (Morten Goodwin og Frank Reichert) ble flere potensialer og lavt-hengede frukter avdekket.
Komme frem til konkrete muligheter for fremtidige prosjekter hvor AI kan benyttes
En rapport ble utformet og lagt frem hvor konkrete muligheter for AI hos Globetech ble definert og anbefalt. Videre viste rapporten de mulighetene Globetech står ovenfor ved å implementere AI, og hvilke fremtidige forretningsvirksomheter Globetech kan begi seg ut på ved å rette seg inn mot AIens verden