Sørlandet sykehus

Oversikt

Young Industrial Innovators har vært en utmerket leverandør innen webutvikling og virkelig hjulpet oss underveis i prosessen. Vi vil absolutt anbefale Yi2!

Oppdraget fra Sørlandet sykehus bestod av å utvikle to nettsider som hadde forskjellige medisinske temaer, med mulighet til å finne informasjon om emnene samt delta i undersøkelser. Her hadde Yi2 kreativ frihet, og med tett oppfølging og revidering med kunde ble begge parter veldig fornøyd.
www.brca.no
www.sefh.no
Date Mars 2021
Client Sørlandet Sykehus
Share

Krav

Vår løsning

Oppstart og møte med kunde fra Sørlandet Sykehus
Under oppstarten ble behovene til kunde kartlagt og vi som leverandør kom med konkrete forslag til hvordan vi kan møte disse behovene.
Samle og bearbeide kundens behov, samt utrede prosjektplan.
Informasjonen hentet fra oppstartsmøtet ble grundig gjennomgått og dannet grunnlag for en grafisk profil samt design på nettsted. Brukervennlighet har vært særldeles viktig i dette prosjektet så Universell Utforming har stått høyt i prioriteringen.
Tett oppfølging med kunde og resultat
Gjennom hele prosjektet har kunden blitt fremvist status slik at vi sammen med kunden kan revidere design. Ved å holde en slik kommunikasjonsflyt har vi veldig greit kunne levert det kunden ønsker, samt overholdt tidsfrister.