yi2-juleskriv_2021-headerImage

Bli med å ta et tilbakeblikk på 2021

Yi2 forteller

Bli med å ta et tilbakeblikk på 2021

JULEHILSEN FRA Yi2

VI VOKSER OG VOKSER 🌟

Over 2021 har vi hatt et omløp på over 50 studentkonsulenter og vi gleder oss til å ruste enda flere studenter til fremtidig jobb etter studiet 👨‍💼👩‍💼

I 2020 telte vi 24 dyktige studentkonsulenter, men vi klarte fortsatt ikke å mette etterspørselen på oppdrag.

Så i begynnelsen av 2021 fikk vi inn nye 10 glupe hoder fra UiA!

Ved starten av året telte vi hele 34 superkonsulenter

Over våren økte vi gradvis til en gjeng på 37 fantastiske konsulenter.

For første gang ble to multimediastudenter med på laget – vi har aldri før vært en så tverrfaglig gjeng

Sommeren kom med stormskritt, og brakte med seg et generasjonsskifte hvor 10 konsulenter skulle videre til xbedrifter som Kongsberg, BKK, RedRock.ai, SopraSteria mm.

Studiestarten i august bød på nok en fantastisk rekrutteringsperiode, og med over 30 søknader fant vi våre 10 nye konsulenter 💪

yi2-juleskriv_2021-consultants

ET REKORDÅR 🚀

Det er ikke bare på ansettelsesfronten vi har nådd nye høyder. Med så mange flinke folk har vi kunnet gjennomføre flere, større og mer komplekse oppdrag enn noensinne.

Gjennom året har vi levert over 20 prosjekter innen kompetanseområdene Digitale løsninger, Industriell teknologi og Strategi og Innovasjon

Oppdragene er kommet fra både nye og gamle samarbeid, både lokale og internasjonale veletablerte aktører.

Et sterkt økonomisk år der det har vært en jevn prosjektflyt, noe som har gitt en økning i omsetning på 80% sammenlignet med tidligere år.

Prosjektene har fordelt seg på 29 forskjellige kunder hvorav 22 av disse var nye for året. Dette resulterte mange timer i arbeid for våre konsulenter, noe som har gitt oss rundt 2’700 timer i arbeid for kunder.

Rapporten skrevet i samarbeid med Agder Fylkeskommune og UiA «Kartlegging av karrieremuligheter i Agder» ble levert i mars.

Flere funn ble avdekket! Blant annet at det finnes en rekke spennende arbeidsmuligheter i regionen, men det er vanskelig for studentene å komme seg inn på arbeidsmarkedet og de velger heller å flytte vekk.

Forfatterne av rapporten ble intervjuet både av UiA og Næringsforeningen i Kristiandsandsregionen (Magasinet Spenn).

yi2-juleskriv_2021-JaktenPaDeKlokeHodene

I løpet av vårsemesteret hadde vi et digitaliseringsoppdrag for Kitron.

Prosjektet ble vellykket og resultatet ble en frontend-løsning hvor applikasjonen og brukergrensesnittet ble laget i JavaScript-biblioteket React.

God erfaring videre for konsulentene på prosjektet!

yi2-juleskriv_2021-Kitron

For NIBIO har Yi2 stått for videreutvikling av en sprøyterigg for prøvefelt.

Et komplekst prosjekt hvor en full remodulering av nåværende konstruksjon tar plass. Teknisk hands on har vært 3D modulering, maskinering av nye deler,
ny elektronikk og et selvutviklet styringssystem basert på hastighetskontroll.

yi2-juleskriv_2021-NIBIO1
nibio
yi2-juleskriv_2021-NIBIO2

To uker i august arrangerte vi «Yi2s teknologi-sommerskole for barn og unge» fra 5. til 10. trinn.

Veldig gøye og lærerike uker for små og store! Mange positive tilbakemeldinger og ønsker om lignende tilbud neste år.

yi2-juleskriv_2021-TekSkole
yi2-juleskriv_2021-MIL_NCS

Året har gitt oss ett tettere samarbeid med vår samarbeidspartner
Mechatronics Innovation Lab (MIL)
.

Vi har bistått med å vise automatiseringsmuligheter til bedrifter i Norge, og har levert skreddersydde kartlegginger og analyser for en rekke aktører.

Kartlegging og analyse blir gjennomført ved fysiske simuleringer med kollaborative roboter på MIL hvor programmering av roboter og modifisering av utstyr har vært i fokus.

Over sommeren 2021 ble et nytt samarbeid med Norsk Cobot Senter lansert.

Dette gjør Yi2 til en systemintegrator for region Agder, hvor vi kan levere roboter fra Universal Robot og Kawasaki.

Dette gir oss en sterk tilknytting til robotdistributører og sparringspartnere i norsk robotindustri.

yi2-juleskriv_2021-humanoidRobot

I4Helse kom i kontakt med Yi2 med et ønske om å gjøre hverdagen enklere for folk med nedsatte funksjonsevner. I prosjektet ble det testet og utviklet forskjellige brukergrensesnitt for styring av en humanoid.

Pilotprosjekt ga innsikt i å operere en fullskalert robot, hvor styrker og utfordringer ble utarbeidet i en UX analyse.

yi2-juleskriv_2021-VeidekkeSPOT

Sammen med Veidekke og MIL, utførte Yi2 en detaljert kartlegging på en av de mest avanserte kommersielle robotene som er på markedet.

«Robothunden» SPOT fra Boston Dynamics ble testet og et web-basert brukergrensesnitt ble utviklet.

Dette gir muligheter for remote surveillance både manuelt og delvis automatisert ved bruk av plantegninger.

I april tok Yi2 ansvar for miljøet og bidro med å rydde Grimstads fine skjærgård i regi av festivalen Heilt Propell.

Det ble plukket flere tonn søppel rundt om i skjærgården og vi oppfordrer alle videre til å ta vare på miljøet ved å kaste søpla på riktig plass!

yi2-juleskriv_2021-heiltPropell

Hva kan vi forvente av 2022? ⏭

Blant annet sammen med vår nyeste samarbeidspartner AI:hub, skapes det store potensialer for 2022.

Nyåret kommer med en pang-start når vi allerede nå har inngått over 5 nye avtaler hvorav 4 av disse er fra nye samarbeid og kunder.

2022 bringer også med seg endringer av partnere 👨‍👩‍👦‍👦
Mens Kaspar Kielland takker for seg, ønsker vi velkommen til Edvin Sæverås 👏
Edvins bakgrunn fra Multimediateknologi vil bringe nye mulighets- og kunnskapsområder innen webutvikling, design, UX og mye mye mer 🧠

Ledelsen i 2022 vil med denne endringen bestå av Kristoffer Sand 👨‍💻 Torjus Midtgarden 👷‍♂️ Edvin Sæverås 👨‍🎨 og Yngvild Stormoen 👩‍💼

yi2-juleskriv_2021-nyLedelse

FRA ALLE OSS I Yi2, ØNSKER VI DEG EN…

…OG ET GODT NYTT ÅR 🎆