Kartlegging av karrieremuligheter i Agder

Arbeidsmuligheter i Agder må kommuniseres bedre til studentene

Prosjekt

Arbeidsmuligheter i Agder må kommuniseres bedre til studentene

De siste seks månedene har fire studentkonsulenter arbeidet på et prosjekt i regi av Universitetet i Agder (UiA) og Fylkeskommunen i Agder. Prosjektet har gått ut på å intervjue 13 bedrifter i Agder-regionen for å innsamle informasjon om de fremtidige karrieremulighetene for regionens studenter. Rapporten som ble utarbeidet heter Kartlegging av karrieremuligheter i Agder og som snart vil publiseres.

Rapporten ser nærmere på karriere- og forretningsmulighetene i Agder de kommende årene spesielt innen IT, ingeniørfag, teknologi og økonomi.

Studenter med frivillige verv, arbeidserfaring og utenlandsstudier er spesielt attraktive på arbeidsmarkedet.

Rapporten vil offentliggjøres i nærmeste fremtid og linket til her.

Konsulentene på prosjektet

Emil Skaufel

Forfatter

Yngvild Stormoen

Forfatter

Kathrine Holteberg

Forfatter

Nicolay Rylander

Forfatter