P1020080

Året som var og året som kommer!

Yi2 forteller

Året som var og året som kommer!

KJÆRE ALLE SAMMEN!

Nyåret er her, og vi i Young Industrial Innovators vil gjerne benytte denne anledningen til å takke engasjerte kollegaer, kunnskapsrike samarbeidspartnere og kunder for deres tillit i året som var og året som kommer. Vi håper dere alle har hatt en fin høytid, og at nyåret bringer med seg inspirerende tanker. 

Det har vært et begivenhetsrikt år for YI2 med rekordmange timer med studentkonsulenter i arbeid hos oss , i samhold med mange spennende prosjekter og kunder. Vi føler oss privilegerte som har fått jobbe med så mange dyktige og lidenskapelige mennesker.

Vi er stolte av å se at vårt harde arbeid og vår dedikasjon til å levere kvalitet har resultert i så stor verdiskapning. Dette har kun vært mulig takket være våre ivrige studentkonsulenter , som alltid vil være vår største ressurs. Vi er glad for å kunne si at teamet står for våre kjerneverdier: lidenskap, energi og nysgjerrighet.

Nytt satsingsområde

Vi er kry av å kunne annonsere et nytt satsingsområde rettet mot multimedieteknologi og design . Med den nye kompetansen som har kommet inn i selskapet, har vi fått muligheten til å utvide vårt tilbud innen dette spennende området, og satser på å fortsette å utvikle dette tilbudet i tiden framover.I dette segmentet vil vi kunne tilby en rekke tjenester innen redigering og filming av video, animering i 3D, produsering av VR- og AR-produkter, samt ulike typer grafisk design. Vi vil også kunne tilby e-læringsmoduler som inneholder kurs og opplæring slik at våre kunder kan få den kompetansen de trenger for å lykkes i en digital verden.

Vi gleder oss til videre samarbeid med dere og å kunne hjelpe dere med å nå deres mål. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om våre tjenester og hvordan vi kan hjelpe dere, og hvordan vi sammen kan løse både nye og etablerte utfordringer!

Ny ledelse

Når ledelsen nærmer seg siste semester av utdanningen sin, er det nødvendig at man trapper ned og bruker mesteparten av sin tid på sin egen forskning og skriving av masteroppgave. Ikke minst er det viktig med tilstrekkelig tid til erfaringsoverføring mellom avtroppende og påtroppende, for å verne om så mye kunnskap som mulig. Av den grunn har det skjedd endringer i ledelsen, og ledelsen består etter nyttår av studenter med kompetanse innen mekatronikk, multimedieteknologi og data. 

Vi er glade for å kunne annonsere at Torbjørn Halvorsen som studerer mekatronikk, vil overta rollen som partner og kundeansvarlig fra Kristoffer Sand. Samtidig ønsker vi å annonsere at Edvin Sæverås, som tidligere har vært kundeansvarlig innen digital, nå vil ta over som daglig leder og økonomiansvarlig fra Torjus Aasrum Midtgarden. Med denne utskiftingen vil Suleyman Selcuk overta stillingen som kundeansvarlig innen digital.

Kristoffer har vært en viktig pådriver for kunnskapsutveksling i selskapet, og har vært utrolig engasjert i å kultivere for personlig utvikling og at bedriften skal kunne bevege seg i riktig retning. Kristoffer har virkelig arbeidet hardt for å lage muligheter for studenter i form av oppdrag og andre interne kurs, som workshops innen prosjektledelse og mer.

Samtidig vil Torjus Aasrum Midtgarden, som har vært økonomiansvarlig og daglig leder,  vil nå starte sin siste innspurt av masteren og derfor trappe ned fra ledelsen. Torjus har jobbet iherdig med å tilegne seg den kunnskapen som trengs for å kunne svare på alle de spørsmålene som oppstår i en bedrift med rundt 25 medarbeidere, inkludert spørsmål om prosjektutførelse, økonomi og kontrakter.

Torbjørn er en utadvendt, uredd og driftig student, og vi er sikker på at han vil være i stand til å ta bedriften til nye høyder. Han har en solid bakgrunn innen mekatronikk og tidligere teknisk arbeid, og vi er sikre på at hans kompetanse og evner vil være en stor ressurs for YI2.

Suleyman er en ung datastudent som har vært en solid konsulent helt siden sine første dager på universitetet. Han har utmerket seg som en nysgjerrig, høyst motivert og ansvarlig person, og vi er sikre  på at han vil være i stand til å styre skuta videre.

Selv om Torjus og Kristoffer nå trapper ned fra ledelsen, vil de fortsatt være aktive som  mentorer og konsulenter for selskapet. Vi ønsker Torjus og Kristoffer lykke til med videre studier, og takker dem for alt de har bidratt med i sin rolle som økonomi- og kundeansvarlig.

Ledelsen for 2023  blir bestående av Elise Noreng Tho, Edvin Sæverås, Torbjørn Halvorsen og Suleyman Selcuk. 

Noen utvalgte prosjekter

FiskHer

Fiskher bruker topografiske dybdekart som er et nyttig verktøy for fiskere i Norge, da det gir detaljert informasjon om havbunnen i et bestemt område. Kartet i appen lages ved hjelp av ulike teknologier og satellittbilder, og kan brukes for  å hjelpe fiskere med å finne områder hvor spesifikke  arter fisk sannsynligvis vil bli funnet. Disse kartene kan være spesielt nyttige for å navigere i havet og for å finne gode fiskeplasser. I tett samarbeid med FiskHer har vi i Yi2 fått muligheten til å teste nye spennende teknologier samt sette teori til praksis.


I samarbeid med fedrelandsvennen, ble det laget en flott reportasje om vårt samarbeid og FiskHer sin satsing. 

Eaton Hernis

Før covid 19 slo ut for fullt, ønsket Eaton HERNIS Scan Systems AS (her etter refferert til som kunde), en rapport og evaluering av mulighetene ved bruk av en kollaborativ robot. Etter en suksessfull evaluering ønsker kunde å gå til innkjøp av utstyret som ble anbefalt av oss i Young Industrial innovators. 

Høsten 2022 tok kunde kontakt og ønsket videre samarbeid for å få denne kollaborative roboten til å utføre en limeprosess. Prosessen krever høy presisjon og er dermed både en utfordrende og interessant oppgave. To av våre konsulenter Jonas Holmen og Torbjørn Seim Halvorsen har jobbet med å utvikle et program som kunde kan bruke i sin produksjonslinje. Videre skal det foregå en erfaringsoverføring og veiledning, slik at kunde kan ta i bruk og utvikle nye programmer selv. Vi er veldig fornøyde med engasjementet og nysgjerrigheten rundt bruken av kollaborativ robot. Denne typen teknologi kan være høyst interessant til mange andre applikasjoner.

yi2-eaton-hearnis

Coastline

Coastline prosjektet går ut på å kildesortere ulike søppel-fraksjoner med robotikk og AI over et transportbånd. En maskinlæringsalgoritme blir trent før den blir brukt med et kamera til å klassifisere og gi ut posisjons estimat av objekter på transportbåndet. Denne dataen blir videre brukt gjennom ROS (Robot Operating System) til å utføre pick-and-place av objekter med en Universal Robot. AI prosessen blir visualisert i en frontend applikasjon og simuleringen av roboten i en digital tvilling. Denne applikasjonen er en dynamisk løsning som ved hjelp av state-of-the-art teknologi innenfor AI og mekatronikk vil forbedre kildesorterings prosessen hos kunden, og vil kunne gi muligheten for verdiskapning av søppel fraksjoner. Prosjektet tar i bruk syntetisk og virkelig data for å generere et datasett som algoritmen trenes på.

Mechatronics Innovation Lab

Vår samarbeidspartner Mechatronics Innovation Lab Mechatronics Innovation Lab som ligger et steinkast unna Universitetet i Agder hadde sårt behov for en ny nettside og videoer som nærmere beskriver hva teknologier de innehar og hvilke områder de opererer i. Gjennom et tett samarbeid ble nettstedet utviklet i WordPress sammen med nettsidebyggeren Elementor. Alt av medieinnhold på nettsiden ble både fanget og redigert av oss i YI2 . Dette prosjektet får virkelig vist frem vårt nye kompetanseområde innen Multimedieteknologi og viser at video kan fungere som et fint tillegg til både dokumentering av pågående prosjekter, men også for å personifisere bedrifter utad. Vi ønsker å takke Mechatronics Innovation Lab for å vise tillitt til oss studenter, for at vi som studenter får prøve ut teknologien de besitte og at takke for at MIL inkluderer oss og fungerer som mentorer på mange måter.

Vi gleder oss masse til å fortsette å jobbe sammen med dere i det nye året!