karl-wiik

Studentkonsulentkonferansen 2019

Uncategorized

Studentkonsulentkonferansen 2019

Studentkonsulentkonferansen (SKK) samler nordens dyktigste studentkonsulenter for å skape en spennende arena for læring, erfaringsutveksling og nettverksbygging. Studentkonsulenthusene varierer i størrelse og aktivitet, men en fellesnevner er at alle brenner for det de gjør og ønsker å få en smakebit av livet som konsulent, mens en fortsatt er student. Konferansen gir studentkonsulenthusene en unik mulighet til å lære av samarbeidspartnerne og hverandre, som gir rom for videre vekst med nye innfallsvinkler i etterkant av konferansen.

fredrik-bringager

Fra Yi2 var det Fredrik Bringager og Karl Wiik som tok reisen til Trondheim. I tillegg deltok flere av konsulenthusene fra både Norge, Sverige og Danmark. De som deltok var Spire Consulting, StudConsult, NHHS Consulting, Junior Consult, Chalmers Teknologkonsulter og Junior Consulting.

På fredag ble tiden brukt på å bli kjent med de andre. Vi gjennomførte blant annet et rebusløp i regi av Deloitte, etterfulgt av en felles middag.

På lørdag var selve konferansen. Her deltok Deloitte, Netlight og Capgemini Invent som foredragsholdere. Deloitte arrangerte også “World Café Methodology” hvor alle konsulentselskapene la frem en reell problemstilling de hadde, som de andre konsulentselskapene skulle se nærmere på og komme med innspill. Kvelden ble avsluttet med bankett på Frimurerlogen med god underholdning og tapas.

Som et nystartet konsulentselskap var dette svært lærerike dager med mye faglig innhold. Vi ønsker derfor å takke arrangører og deltakere for en innholdsrik konferanse i teknologihovedstaden Trondheim.